✅ ở đây là được TẶNG KÍNH VR MIỄN PHÍ (HÀNG XỊN CỦA META QUEST Công ty của FACEBOOK giờ chuyển tên thành META) khi tham gia sự kiện Box Zombie World Z của tựa game META VERSE đầu tiên đã hoàn thiện META VERSE

✅ Tựa game đầu tiên hiện thực hoá Metaverse, đã test đã tham gia trải nghiệm
✅ Thông tin hành lang đã confirm với các sàn CEX/DEX lớn...
Hôm nay là Ngày cuối để đăng kí: https://t.me/ZWZ_MBSW_BOT?start=858258557
Chi tiết: https://t.me/kenhbit_news/1679
#ucfcapital #megagalaxy

image

https://t.me/MetaverseGameCash....AirdropBot?start=r07

*METAVERSE GAME CASH AIRDROP*√
💎 Max Supply: 100.000.000.000.000.000

💥 Congratulations,
👥 My Referral Link is :
https://t.me/MetaverseGameCash....AirdropBot?start=r07


Reward Join : 70 Million MVGC.
Reward Ref : 10 Million MVGC.

TrustWallet,
Network: Binance Smart Chain

🔰 Contract Adress: 0x6f89d88e12a523d7400544c2b4c1ef3edd72320f

Symbol: MVGC

🗣Token distribution begins Immediately (Within 48 hours)
*.*.***.***

imageimage

*Get 15 ND tokens worth $200*


*No Gas Fee Required*
Click on link 👇🏼to Claim free *ndnft* AND LEGIT AIRDROP

https://ndnft.io/pages/ref/54T68

Submit your ETH address

Ethereum ERC20
Contract Address

0x3e14C612398A1354DaE722002F01a79e303748e8

Name: D-NFT
Symbol:ND
Decimal:18
Total Supply: 2,800,000
Blockchain

Whitepaper V1,, Rush in now!

image

📊 Refer reward 5m kash

🎁 Airdrop Reward: 10m $KASH

🤑 Refer link: https://t.me/KashimaAirdropBot?start=r07470428340

KASHIMA INU is the first 100% community owned decentralized virtual NFT project.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

https://t.me/KashimaAirdropBot?start=r07470428340

*Add Manually*

CONTRACT ADDRESS:
0x431FA8a7970dfD33F09FfC4E28BE7736601d6A1b

Name: Kashima
Symbol : Shima
Decimals :9

*Don't sleep on this*

🏆 Reward: 99999999 ApolloDoge ($57.0

Link👇

https://t.me/ApolloDogeAirdropBot?start=1347331656

CA
0xA665fCBA5724d2A679De20A68a3c46E322246240
Network BSC

image
About

Cộng đồng Crypto Việt Nam