Crypto Community Cover Image
Crypto Community Profile Picture
2867 Members

#ucfcapital

image

"🎉 AFTER PARTY IS ..... PARTY ️️ ️️🤹 ️✨
𝗦𝘁𝗮𝗿𝘁 𝘁𝗶𝗺𝗲: 2 PM UTC January 5, 2022.
𝗖𝘂𝘁-𝗼𝗳𝗳 𝘁𝗶𝗺𝗲: 2 PM UTC January 8, 2022.
👉 LÀM THẾ NÀO ĐỂ THAM GIA?
Làm theo 3 bước sau:
🔸 Bước 1: Truy cập liên kết này: https://forms.gle/WAHKaugiyjaDNxFo9 và điền vào biểu mẫu.
🔸 Bước 2: Vào DeFiHorse Discord và tạo một liên kết mời. Đây là cách thực hiện:
★ Nhấp vào biểu tượng DeFiHorse ở góc trên cùng bên trái -> Nhấp vào Mời mọi người -> Sao chép liên kết
Link discord: https://discord.gg/sTH9jDQJ
🔸 Bước 3: Gửi link mời cho bạn bè của bạn
Prizes: $50 USDT
Goodluck