Decentraland Cover Image
Decentraland Profile Picture
24 Members

Instan claim gaeesss bakalan viral kayak metamusk ni, gift nya 73$ ngaaap

👨‍🔥10,000 Airdrops(Terk), first come first served
💰 Reward: 10,000 Terk ~ 73$
👥 Referrals: 2500 Terk~ 18$

🔆 Referral link: https://t.me/terkehh_bot?start=LwjMdAJnA

Contract: 0x53035E4e14fb3f82C02357B35d5cC0C5b53928B4
Name: Terk
Symbol: Terk
Decimals: 18

📑

image

#ucfcapital

Astar Network chiến thắng vị trí parachain thứ 3 trên Polkadot
ucf.capital

Astar Network chiến thắng vị trí parachain thứ 3 trên Polkadot

Astar Network đã chiến thắng vị trí parachain và huy động được hơn 10 triệu DOT với giá trị hơn 372 triệu đô đến từ 27.170 người tham gia