Meta Data Cover Image
Meta Data Profile Picture
680 Members

Airdrop with The Parallel
Total rewards: 60,000 PRL
Link: https://t.me/theparallelrefbot....?start=PRLOUTN4UjM4U

Airdrop with 3000 PRL each winner:
▪️ [400 Winners] 5 friends invited: 20 PRL
▪️ [300 Winners] 10 friends invited: 50 PRL
▪️ [200 Winners] 15 friends invited: 100 PRL
▪️ [100 Winners] 20 friends or more invited: 200 PRL
Top Ref Awards: TOP 3 users with the highest Ref Points at the end will receive special rewards below
🔸 Top 1: 3000 PRL
🔸 Top 2: 2000 PRL
🔸 Top 3: 1000 PRL

#ucfcapital

Airdrop with The Parallel
Total rewards: 60,000 PRL
Link: https://t.me/theparallelrefbot....?start=PRLMN3QDM3gzN
Airdrop with 3000 PRL each winner:
▪️ [400 Winners] 5 friends invited: 20 PRL
▪️ [300 Winners] 10 friends invited: 50 PRL
▪️ [200 Winners] 15 friends invited: 100 PRL
▪️ [100 Winners] 20 friends or more invited: 200 PRL
Top Ref Awards: TOP 3 users with the highest Ref Points at the end will receive special rewards below
🔸 Top 1: 3000 PRL
🔸 Top 2: 2000 PRL
🔸 Top 3: 1000 PRL
Goodluck

Telegram: Contact @theparallelrefbot
t.me

Telegram: Contact @theparallelrefbot

The Parafellas Invitation Airdrop

https://ucf.capital/web-3-0-la....-gi-khoi-dau-cho-mot
#ucfcapital

Web 3.0 là gì? Khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của Internet
ucf.capital

Web 3.0 là gì? Khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của Internet

Web 3.0 được sinh ra từ sự phát triển tự nhiên của các công cụ web thế hệ cũ kết hợp với các công nghệ tiên tiến như AI và blockchain, cũng như sự kết nối giữa người dùng và việc sử dụng internet ngày càng tăng. Rõ ràng, Internet 3.0 là một bản nâng

#metadata #ucfcapital
https://ucf.capital/bearish-la....-gi-nhung-kien-thuc-

Bearish là gì? Những kiến thức trọng tâm về Bearish cần nắm rõ
ucf.capital

Bearish là gì? Những kiến thức trọng tâm về Bearish cần nắm rõ

Bearish là thuật ngữ dùng để chỉ xu hướng giá giảm thấp hơn mức giá trung bình trong lịch sử của thị trường hay 1 coin/token nào đó trong một khoảng thời gian nhất định.