#metadata #ucfcapital
https://ucf.capital/bearish-la....-gi-nhung-kien-thuc-

Bearish là gì? Những kiến thức trọng tâm về Bearish cần nắm rõ
ucf.capital

Bearish là gì? Những kiến thức trọng tâm về Bearish cần nắm rõ

Bearish là thuật ngữ dùng để chỉ xu hướng giá giảm thấp hơn mức giá trung bình trong lịch sử của thị trường hay 1 coin/token nào đó trong một khoảng thời gian nhất định.