https://ucf.capital/crowdloan-....la-gi-huong-dan-tham
#ucfcapital

Crowdloan là gì? Hướng dẫn tham gia Crowdloan các dự án đấu giá Parachain trên Polkadot
ucf.capital

Crowdloan là gì? Hướng dẫn tham gia Crowdloan các dự án đấu giá Parachain trên Polkadot

Crowdloan là một hình thức kêu gọi vốn cộng đồng để giúp các dự án thắng thầu và chiếm được một slot trên relaychain.