POLKACOSIAL: AIRDROP 120$ DO some tasks

Comments · 112 Views

AWESOME:)) Polka Social airdrop 120$ token/ wallet (Project ngon hệ Polka)

Polka Social airdrop 120$ token/ wallet (Project ngon hệ Polka)

Dự án này rất ngon, đã audit. Nó nằm trong hệ sinh thái Polka, chạy trước trên mạng BSC, tháng 11 này sẽ có cầu nối. Hiện đang có chương trình airdrop cho cộng đồng.Tổng phần thưởng: 30.000 PSN
Random cho 2.500 người tham gia được chọn ngẫu nhiên

Link nhiệm vụ: https://t.me/polkasocialbot?start=r0536967311 Tất cả các nhiệm vụ là bắt buộc

? Tham gia PolkaSocial Telegram Group
?Theo dõi PolkaSocial trên Twitter, Like và Retweet bài đăng đã ghim
?Tham gia Nhóm Telegram MultiPad
?Theo dõi MultiPad trên Twitter, Like và Retweet bài đăng đã ghim
?Tham gia Kênh Telegram của Nhà quảng cáo
?Theo dõi twitter của nhà quảng cáo, thích và đăng lại bài đăng airdrop

Nhấp vào "Gửi chi tiết" để gửi thông tin chi tiết của bạn để xác minh xem bạn đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ hay chưa.
Gửi liên kết hồ sơ Twitter của bạn (Ví dụ: https://www.twitter.com/yourusername)
Gửi địa chỉ ví Binance Smart Chain (BEP-20) của bạn
Lưu ý: (Ví được khuyến nghị sử dụng: Trust wallet, Metamask) Không gửi địa chỉ BNB từ Exchange.
Lưu ý: Airdrop sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 10, phần thưởng sẽ được phân phối cho người tham gia ví BEP-20 trong vòng 7 ngày sau khi token được phân phối.

Comments
cemre canbaz 2 w

Oh Hello Hows İt Going

 
 
Thien Do 2 w

wowww