Tiktoker Cover Image
Tiktoker Profile Picture
117 Members

https://ucf.capital/web-3-0-la....-gi-khoi-dau-cho-mot
#ucfcapital

Web 3.0 là gì? Khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của Internet
ucf.capital

Web 3.0 là gì? Khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của Internet

Web 3.0 được sinh ra từ sự phát triển tự nhiên của các công cụ web thế hệ cũ kết hợp với các công nghệ tiên tiến như AI và blockchain, cũng như sự kết nối giữa người dùng và việc sử dụng internet ngày càng tăng. Rõ ràng, Internet 3.0 là một bản nâng

#tiktok #ucfcapital

image
About

UCF FINANCE AND ASSET MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY.
Website: ww.ucf.capital
Email: [email protected]